V rámci mzdové agendy zajišťujeme pro klienty zejména:

  • kompletní zpracování měsíčních mezd a výpočet odvodů a srážek dle platné legislativy,
  • komunikaci s příslušnými orgány  –  přihlašování a odhlašování zaměstnanců na ZP a příslušné OSSZ,
  • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců (závislá činnost),
  • zpracování a odeslání ELDP