• vedení účetnictví podnikatelů (fyzických i právnických osob)
 • zpracování a vedení daňové evidence,
 • zpracování a vedení účetnictví spolků, SVJ, BD
 • zpracování účetních závěrek,
 • vedení pomocných evidencí (majetek, sklady apod.),
 • účetní dohled,
 • vytvoření interních směrnic,
 • příprava podkladů pro daňová tvrzení,
 • vyhotovení veškerých daňových tvrzení
 • zastupování na úřadech,
 • zpracování knihy jízd dle dodaných podkladů,
 • rekonstrukce účetnictví minulých let,
 • zpracování účetních reportů (i v anglickém jazyce)