V rámci účetního servisu pro naše klienty podáváme daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, k silniční dani, k daním majetkovým i daním z příjmů. Na přání klienta zajistíme ověření daňového tvrzení certifikovaným daňovým poradcem. Ručíme za včasné podání všech daňových tvrzení v zákonem stanovených lhůtách příslušnému správci daně.