• vedení účetnictví pro každé společenství
  • vedení pokladny pro každé společenství
  • vedení evidence hmotného a nehmotného majetku
  • připravení příkazu k úhradě všech faktur spojené s úhradou správy bytů
  • upomínání neplatičů, výzvy dlužníkům před podáním žaloby
  • informování společenství vlastníků o správě jejich nemovitosti a o případných změnách právní úpravy v oblasti vlastnických vztahů k bytům a nebytovým prostorům a spoluvlastnických vztahů k budovám
  • vypracování daňových přiznání a vyúčtování daní pro společenství vlastníků (daň z příjmů právnických osob, vyúčtování daní )
  • uzavírání dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
  • evidence mzdové agendy u zaměstnanců
  • mzdová agenda u odměn členů výboru (odvody daní a zdravotního pojištění)