Ceny za uvedené služby jsou pouze orientační a jsou vždy kalkulovány dle konkrétní situace klienta. Celková cena služby je závislá na mnoha faktorech, jakými jsou množství dokladů, registrace k DPH, povaha podnikání (výrobní nebo obchodní závod), velikost majetku, velikost obratu, skladové a nákladové účetnictví, počet zaměstnanců a podobně. Určit cenu paušálně jen na základě jednoho z faktorů by bylo nefér.

Konečnou cenu tedy stanovíme až po seznámení se s požadavky klienta a podle náročnosti a objemu zpracovávaných dat.

Účetní a daňové poradenství a zastupování na úřadech  poskytujeme smluvním klientům zdarma, nesmluvním dohodou.

Daňová evidence

Daňová evidence bez DPH (v ceně 50 účetních řádků) + 10 Kč za další řádek od 850 Kč / měsíc
Daňová evidence s DPH (v ceně 50 účetních řádků) + 15 Kč za další řádek od 1 000 Kč / měsíc

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví bez DPH (v ceně 50 řádků v účetním deníku + 15 Kč za další řádek) od 1 500 Kč / měsíc
Vedení účetnictví s DPH (v ceně 50 řádků v účetním deníku + 18 Kč za další řádek) od 2 000 Kč / měsíc

Mzdové účetnictví / HPP/

1 – 25   zaměstnanců 200 Kč / zam
26 – 70   zaměstnanců 180 Kč / zam.
71 – 150 zaměstnanců 150 Kč / zam.
151 – více zaměstnanců dohodou

Ekonomická správa nemovitostí

Ekonomická správa nemovitosti (účetnictví a předpis) 105 Kč / měsíc / byt. jednotka
Vedení účetnictví 60 Kč / měsíc / byt. jednotka
Předpis a evidence plateb 50 Kč / měsíc / byt. jednotka 

Revize a rekonstrukce účetnictví, daňový dohled

částka je závislá na rozsahu a složitosti, zpravidla se jedná o tyto paušální částky:

Revize účetnictví , individuální sleva při větším rozsahu od 600 Kč/hodinu
Rekonstrukce účetnictví – jako vedení účetnictví, nebo podle individuální dohody
Daňový dohled – měsíční paušál  od 3 000 Kč 

Účetní úkony a služby mimo smluvní částky

Silniční daň (do 3 vozidel), další dozidlo 50 Kč 500 Kč
Kontrolní hlášení 500 Kč
Přiznání k DPH 500 Kč
Souhrnné hlášení  500 Kč
Účetní závěrka a vklad do Sbírky listin od 1 000 Kč
Daň z příjmů fyzických osob včetně přehledů na ZP a SP od 2 500 Kč
Daň z příjmů právnických osob od 3 000 Kč
Ostatní přiznání – majetkové daně dle dohody
Registrace k daním na FÚ 500 Kč
Kontrola daňových povinností daňovým poradcem 1 500 Kč/hodina
Vystavení písemného kontrolního osvědčení 6 000,- Kč
Zpracování ročního výkazu pro ČSÚ, dle náročnosti od 2 000,-Kč

* řádkem je myšlen záznam v účetním deníku na straně MD/D